Kurumsal İndirim Anlaşmalarımız
Kurum Adı
Polsan
Ratelvak
Öz-Sağlık ve İş Sendikası
Medya İş Sendikası
Temad
Asmmmo
Jeoloji Mühendisleri Odası
Dünya Göz Hastanesi
Liv Hospital
Medical Park
Kamu-Sen
Sağlık-Sen
Diyanet Vakıf-Sen
Ankara Diş Hekimleri Derneği
Bayındır Hastanesi
Çankaya Belediyesi
Media Markt
Savisan
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
Image Alt

Turkish Course – TÖMER

  /  Turkish Course – TÖMER

TURKISH COURSE FOR FOREIGNERS (TÖMER)

Turkish Language Course and 1 Year Residence Permit

Our Turkish classes are held 5 days a week.. According to the language levels of students class placements are made. Levels in our Turkish Course;

According to the European Language Portfolio

Basic – Beginner Levels
A1-A2 Level

Intermediate Levels
B1-B2 Level

Advance Levels
C1 ve C2 Level

 

Turkish Course Content and lesson Hours;

  • In our Turkish Course, classes are 5 days a week.
  • Lesson Hours;

Morning Class Starts: 9:30

Noon Class Starts: 12:30

Afternoon Class Starts: 15:30

  • Turkish language and literature graduated teachers teach at all levels.
  • Our textbooks and workbooks are given to our students for FREE at all levels.
  • In our Turkish courses, each level is completed in 5 weeks.

In our course, we provide our students with 4 skills. Reading – Speaking – Listening and Writing skills are developed at all levels, in all classes.

We organize city breaks with the students who are trained in our course to practice the language. We often organize social activities with all students and teachers like picnics and going to cultural activities such as going to cinema and theater and organizing football matches for men. Various activities are held in our classes to introduce Turkish culture and the history of our language to students.

We read and translate literary works with our advanced level students. Students read poems of famous Turkish poets, learn idioms and proverbs.

The students enrolled in our Turkish course, get a 1-year residence permit in Turkey with the student certificate we give them.


1 Year Residence Permit;
Registration Fee: 150 Dolar
Guarantee Visa with Turkish Course

For more information and registration contact; 0(312) 418 – 58 – 01

Whatsapp: 0(554) 368 – 19 – 49

Address: GMK Bulvarı No:5 Anıt İş Hanı Kat:2 Kat:4 Kızılay Çankaya/ANKARA

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (TÖMER) KURS

Türkçe Kursu

Yabancılar için Türkçe Kurslarımız hafta içi 5 gün yapılmaktadır. Öğrencilerimizin Türkçe dili seviyelerine göre sınıf yerleştirmeleri yapılır.

Türkçe Kursunda Seviyeler;

Avrupa Dil Portfolyosuna Göre

Temel – Başlangıç Seviyeleri
A1-A2 Seviyeleri

Orta Seviyeler
B1-B2 Seviyeleri

Üst Seviyeler
C1 ve C2 Seviyeleri

Türkçe Kursu İçeriği ve Ders Saatleri;

  • Türkçe Kursumuzda derslerimiz hafta içi 5 gün olur.
  • Ders Saatlerimiz;

Sabah Dersi Başlangıç: 9:30  /   Öğle Dersi Başlangıç: 12:30  /   Öğleden Sonra Dersi Başlangıç: 15:30

  • Tüm seviyelerde derslerimizi Türkçe dili mezunu öğretmenler vermektedir.
  • Ders kitabı ve çalışma kitaplarımız öğrencilerimize tüm seviyelerde ÜCRETSİZ
  • Türkçe kurslarımızda her bir seviye 5 haftada tamamlanmaktadır.

Derslerimizde Türkçe öğrencimi 4 beceri olarak sağlıyoruz. Okuma – Konuşma  – Dinleme ve Yazma becerileri tüm seviyelerde, tüm derslerde verilmektedir.

Kursumuzda eğitim alan öğrencilerimizle öğrendikleri dili pratik yapabilmeleri amacıyla şehir içi etkinliklerimiz düzenlemektedir. Tüm okul öğrencileri ve öğretmenler olarak; piknik yapmak, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlere gitmek, erkekler arası futbol maçları düzenlenmesi sıklıkla yaptığımız aktiviteler arasındadır. Türk kültürünün ve dilimizin tarihinin de öğrencilerimize tanıtılması için aktivite derslerimiz yapılmaktadır.

İleri seviyelerde öğrencilerimizle edebi eserler okuyup çeviriler yapıyoruz. Ünlü Türk şairlerinin şiirlerini okuyor, deyimler ve atasözlerini öğreniyoruz.

Türkçe Kursumuza Kayıt Olan Öğrencilerimiz, Kendilerine Verdiğimiz Öğrenci Belgesi İle Türkiye’de 1 Yıl Oturum İzni Alırlar.

Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin İletişim; 0(312) 418 – 58 – 01

                                        Whatsapp: 0(554) 368 – 19 – 49

Adres: GMK Bulvarı No:5 Anıt İş Hanı Kat:2 Kat:4 Kızılay Çankaya/ANKARA

WhatsApp chat